Subsidie voor een kmo-innovatieproject

Een kmo-innovatieproject draagt bij aan de ontwikkeling van een volledig (ver)nieuw(end) product, proces, dienst of concept en aan de toepassing van nieuwe kennis.

Niet alleen technologische, maar ook niet-technologische kennisverwervende activiteiten die bijdragen aan innovatie, kunnen worden gesteund. U krijgt een subsidie voor een percentage van de aanvaardbare kosten. De belangrijkste post zijn de personeelskosten die aan het project verbonden zijn. Ook andere kosten, zowel de directe kosten (werking en afschrijving van de uitrusting) als de indirecte algemene kosten, worden gesteund.

Een kmo-innovatieproject kan het logische vervolg zijn op een kmo-haalbaarheidsstudie. Er is evenwel geen enkele verplichting om eerst een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Nieuwe maatregelen

Begin 2018 worden kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies

  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën – een nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die uw onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking.

Vanaf 15 januari kunt u voor beide subsidies online een aanvraag indienen. Aanvragen die tot en met 31 december 2017 zijn ingediend, worden behandeld volgens het oude subsidiekader. Voor aanvragen vanaf 1 januari gelden de nieuwe voorwaarden.

Voorwaarden

Wie?

Uw kmo moet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn of er zich binnenkort vestigen.

Welk project?

Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen, moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico's. De kmo moet de nieuwe kennis - technologische en/of niet-technologische - ontwikkelen, vergaren en/of creatief en intelligent toepassen met het oog op innovatie.

Procedure

U kunt uw projectaanvraag beschrijven in de aanvraagtemplate voor een kmo-innovatieproject. U mag uw aanvraag in het Engels of het Nederlands opstellen. U mailt uw aanvraag naar bedrijfssteun@iwt.be.

Elke aanvraag wordt toegewezen aan een adviseur en een financieel adviseur. Zij bespreken de aanvraag grondig met de aanvragende kmo. Bij een normaal verloop mag u een behandelingstermijn van 2 maanden verwachten tussen de bevestiging van de opstart van de evaluatieaanvraag en de beslissing.

Een kmo-innovatieproject duurt maximaal 24 maanden.

Elke kmo kan gesteund worden voor 2 innovatieprojecten per kalenderjaar.

Bedrag

De subsidie voor een kmo-innovatieproject wordt berekend op basis van de aanvaardbare kosten.

  • Het basissteunpercentage bedraagt 35%
  • en de steun bedraagt maximaal 250.000 euro.
  • De begroting bedraagt minimaal 50.000 euro.

Onder bepaalde voorwaarden kan het percentage verhoogd worden tot 55%.