Lokaal bedrijventerrein

Voor de realisatie van een nieuw lokaal bedrijventerrein werkt de gemeente Opwijk samen met de POM Vlaams-Brabant en de intercommunale Haviland. Met het bedrijventerrein wordt tegemoet gekomen aan concrete vragen van lokale bedrijven naar een nieuwe vestigingsplaats. Bij de samenwerking brengt elke partner zijn expertise in. Dit is een garantie voor een kwaliteitsvolle uitvoering. In mei 2014 ondertekenden de partners hierover een samenwerkingsovereenkomst.

De uitbouw van deze bedrijvenzone past binnen de beperkte herziening van het RUP Nijverseel dat definitief werd vastgesteld in 2012. 

Bij de inrichting van het terrein wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en kwaliteit. Van de totale oppervlakte van 5,5 ha is er 3,5 ha voorzien voor bedrijfsvestigingen. De overige 2 ha of meer dan 1/3de van de oppervlakte wordt ingericht als een groene bufferzone naar de buurt die dan overgaat in een ruim, nieuw aan te leggen, parkgebied. Het park grenst aan de Luikerweg en de Leirekensroute en wordt toegankelijk voor de inwoners van Opwijk.

De partners die instaan voor de ontwikkeling van het terrein en de gemeente Opwijk hechten veel belang aan een goede communicatie met de buurtbewoners en de inwoners van Opwijk. Via informatievergaderingen en verspreiding van nieuws omtrent de voortgang van het project worden de betrokkenen op de hoogte gehouden.

Geïnteresseerden die zich op termijn wensen te vestigen in het lokaal bedrijventerrein kunnen hiertoe een aanvraag richten aan de gemeente zodat zij op een lijst worden opgenomen. Van zodra het project concretere vorm aanneemt, zullen zij gecontacteerd worden.

Wenst u meer info?
Neem dan contact op met de dienst stedenbouw.

 

Vlaamse Staak: Verkoop van start!

De bedrijvenzone Vlaamse Staak is een project gerealiseerd door de Vlaamse Staak luchtfotogemeente Opwijk, intercommunale Haviland en de POM Vlaams-Brabant.

De Vlaamse Staak is een nieuw future proof lokaal bedrijventerrein met moderne infrastructuur gelegen langs de Steenweg op Dendermonde in Nijverseel (Opwijk).

Mede dankzij ondersteuning van Vlaanderen, is de Vlaamse Staak volmondig een duurzaam, innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein te noemen, waarbij de energievoorziening op een duurzame manier gebeurt via lokale energieopwekking en lokaal gebruik.Vlaamse Staak 3D

 

Het project bestaat uit:

A) 12 loten met een oppervlakte tussen 1.200m² en 3.200m². De bouwrijpe bedrijfskavels zijn voorzien voor lokale bedrijven en worden verkocht aan 120 Euro/m². 

B) Bedrijfsverzamelgebouw met 12 bedrijfsunits met een oppervlakte tussen 182m² en 417m². De bedrijfsunits worden gebouwd en verkocht door ontwikkelaar Trading Places NV. Zie lot 5 op plan.

C) Een aansluitend buurtpark

 

Vlaamse Staak: loten

Interesse in één van de loten?
Contacteer Anjuska Deckx (E: Anjuska.Deckx@Haviland.be of T: 02 467 11 56)

Interesse in één van de bedrijfsunits?
Contacteer Kim Heungens van Trading Places NV (Groep Bouwen) (E: kim.heungens@groepbouwen.be of T 03 293 31 00 - D: 32 3 490 40 85 - M: 32 472 250 000)

 


Contactinformatie