Milieuraad

De milieuraad heeft als voornaamste doelstellingen:

  • advies verlenen aan de beleidsorganen m.b.t. milieu- en natuurthema's
  • voorstellen formuleren voor het verbeteren, behouden en beschermen van de natuur
  • voorstellen formuleren voor het voorkomen en bestrijden van milieuhinder
  • milieuinformatie verschaffen aan de burger
  • sensibilisatie van de burgers inzake milieu- en natuuraangelegenheden


Samenstelling

De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde, niet-stemgerechtigde en waarnemende leden. De milieuraad komt samen onder voorzitterschap van Rose Sablon. De schepen van milieu en de milieuambtenaar behoren eveneens tot de raad, maar hebben geen stemrecht.

De volledige samenstelling kan opgevraagd bij de voorzitter van de milieuraad of bij de milieudienst.

 

Verslagen

Wil je de werking van de milieuraad mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

 

 

Contactinformatie