Klachten en meldingen

Al onze diensten en medewerkers zijn dagelijks in de weer om een snel, correct en duidelijk antwoord te bieden op jouw vragen en je te ondersteunen waar nodig/mogelijk. Toch erkennen we dat het mogelijk is er om bepaalde redenen hier en daar wat fout loopt. Uiteraard staan we open voor feedback en gebruiken we deze om onze dienstverlenging verder te optimaliseren.

Een defecte straatlamp?

Voor een snelle herstelling van een defecte straatlamp, neem je best rechtstreeks contact op met Fluvius. Hou zeker het paalnummer en/of adres bij de hand! Een defecte straatlamp melden kan via:

Een achtergelaten vuilzak?

Voor onze gemeente wordt de afvalophaling georganiseerd door Intradura. Stond jouw vuilzak tijdig buiten, maar is hij toch blijven staan? Een vergeten vuilzak melden kan via:

Meldpunt dierenhinder en giftige planten

Via het meldpunt dierenhinder en giftige planten is het mogelijk om problemen met betrekking tot ongedierte, ongewenste dieren en giftige planten in kaart te brengen en bij te sturen waar nodig.

Een melding?

Je signaleert als opmerkzame burger een bepaalde tekortkoming aan de dienstverlening, infrastructuur, wegennet,… Concreet betreft het bv. over een putje in het wegdek, onduidelijke verkeerssignalisatie, foutieve informatie in een publicatie of op de website…

Een klacht?

Je uit jouw ontevredenheid over een door de lokale overheid verrichte prestatie of handeling, of het ontbreken van een prestatie of handeling. Concreet betreft het bv. het foutief verrichten van een prestatie of handeling, het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een prestatie of handeling, het afwijken van de gebruikelijke werkwijze, het niet of laattijdig uitvoeren van een prestatie of handeling, enz.

Een vraag?

Heb je een vraag en weet je niet onmiddellijk bij welke dienst je hiervoor terecht kan? Bel naar 052 36 51 11 of mail naar info@opwijk.be en we helpen je zo snel mogelijk verder!

 

Hoe een klacht of melding bekend maken?

 

Wat gebeurt er met mijn klacht of melding?

Onze medewerkers gaan zo spoedig mogelijk aan de slag met jouw klacht/melding. Je krijgt uiteraard tijdig de nodige feedback. Het volledige proces van klachtenbehandeling vind je in het klachtenreglement.

 

Niet tevreden?

Ben je ontevreden  over  de  wijze  of  het  resultaat  van  de  klachtenbehandeling? Dan kan je een beroep doen op de Vlaamse Ombudsman via E ombudsman@opwijk.be.

Contactinformatie