Klachten en meldingen

Al onze diensten en medewerkers zijn dagelijks in de weer om een snel, correct en duidelijk antwoord te bieden op jouw vragen en je te ondersteunen waar nodig/mogelijk. Toch erkennen we dat het mogelijk is er om bepaalde redenen hier en daar wat fout loopt. Uiteraard staan we open voor feedback en gebruiken we deze om onze dienstverlenging verder te optimaliseren.

Een defecte straatlamp?

Voor een snelle herstelling van een defecte straatlamp, neem je best rechtstreeks contact op met Eandis. Hou zeker het paalnummer en/of adres bij de hand! Een defecte straatlamp melden kan via:

Een achtergelaten vuilzak?

Voor onze gemeente wordt de afvalophaling georganiseerd door Intradura. Stond jouw vuilzak tijdig buiten, maar is hij toch blijven staan? Een vergeten vuilzak melden kan via:

Een klacht?

Je uit jouw ontevredenheid over een door de lokale overheid verrichte prestatie of handeling, of het ontbreken van een prestatie of handeling.  Concreet betreft het bv. het foutief verrichten van een prestatie of handeling, het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een prestatie of handeling, het afwijken van de gebruikelijke werkwijze, het niet of laattijdig uitvoeren van een prestatie of handeling…

Een melding?

Je signaleert als opmerkzame burger een bepaalde tekortkoming aan de dienstverlening, infrastructuur, wegennet,… Concreet betreft het bv. over een putje in het wegdek, onduidelijke verkeerssignalisatie, foutieve informatie in een publicatie of op de website…

 

Hoe een klacht of melding bekend maken?

  • mondeling, aan de loketten of via de telefoon
  • schriftelijk per brief aan 'College van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk'
  • via mail aan klachten@opwijk.be of meldingen@opwijk.be
  • via het online formulier

 

Wat gebeurt er met mijn klacht of melding?

Onze medewerkers gaan zo spoedig mogelijk aan de slag met jouw klacht/melding. Je krijgt uiteraard tijdig de nodige feedback. Het volledige proces van klachtenbehandeling zit vervat in het "klachtenreglement".


Contactinformatie