Welzijnsraad

De welzijnsraad (die zowel gemeente als OCMW adviseert) komt op voor de belangen van alle Opwijkenaren wat betreft welzijn: het zich goed voelen op medisch, sociaal, geestelijk, lichamelijk, maatschappelijk en materieel vlak.

Er gaat tevens een bijzondere aandacht naar mensen met een beperking. Hiervoor is reeds een afzonderlijke werkgroep "Gewoon... ANDERSvalidenopgericht. 

Daarnaast is de welzijnsraad samen met de jeugdraad het klankbord voor het Huis van het Kind Opwijk: een samenwerkingsverband tussen allerlei diensten en organisaties waarvan hun werking gezinnen met kinderen tot en met 24 jaar ondersteunen.

 

Samenstelling

De welzijnsraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende voorzieningen uit de welzijns- en de gezondheidssector. Daarnaast zijn er ook geïnteresseerde onafhankelijken en mandatarissen (gemeente- en OCMW-Raad) van het lokaal bestuur.

De welzijnsraad komt samen onder voorzitterschap van François Vunck. De volledige samenstelling kan opgevraagd worden bij de dienst welzijn.

 

Verslagen

Wil je de werking van de welzijnsraad mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

Contactinformatie