Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of meer gemeenten.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de oprichtingsakten en statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt, gepubliceerd moeten worden op de gemeentelijke website.

Hier een overzicht.