Rapport burgerpeiling 2018

Gemeente en OCMW Opwijk wensten in het kader van het extern luik van de omgevingsanalyse een participatietraject op te zetten, volgende onderdelen werden daarin voorzien:

1. Burgerpeiling: diverse thema’s, ruime bevraging onder inwoners
2. Gesprekstafels met inwoners: bepaalde thema’s uit burgerpeiling verder uitdiepen

Op basis van de informatie die door de deelnemende burgers aangereikt werd, is een rapport geschreven dat input leverde voor de inspiratienota - omgevingsanalyse 2018.

Contactinformatie