Huisstijl

Het officiële logo

Sinds 2016 hanteert de gemeente Opwijk een nieuw logo. Onder het motto “Opwijk bruist” werd een logo ontwikkeld dat gekoppeld wordt aan eigenschappen als: krachtig, zelfbewust, veelzijdig en dynamisch!

Gemeente OpwijkLogo Vrije Tijd
 Logo OpwijkLogo vrije tijd 
Logo WelzijnZorgvereniging OPcura
 Logo Welzijn

De gemeente, het OCMW en Zv OPcura zijn trots op hun logo en staan dan ook toe dat andere partijen (verenigingen, bedrijven,…) het officiële logo gebruiken. Uiteraard is het gebruik van het officiële logo enkel toegestaan mits er voorafgaandelijk een gemotiveerde aanvraag gericht wordt aan de communicatiedienst.

 

De huisstijlgids

De huisstijlgids verzamelt alle regels en voorschriften voor het correct gebruik van het logo. Deze afspraken dienen strikt opgevolgd te worden bij het gebruik van de gemeentelijke logo’s. De huisstijlgids is, samen met de logo's, te verkrijgen bij de communicatiedienst.

Contactinformatie