Register der bekendmakingen

Aangepaste wetgeving

Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones (hierna: BVR bekendmaking) werd in 2023 gewijzigd.

De wijziging houdt in dat een gemeentebestuur voortaan autonoom kan beslissen welk systeem het als register gebruikt om zekerheid te creëren over het correcte tijdstip van de digitale bekendmaking van reglementen en verordeningen op zijn webtoepassing.

Artikel 3 van het BVR bekendmaking stelt het volgende: het register, vermeld in artikel 288, tweede lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, bestaat uit een of meer systemen waaruit de volgende elementen blijken:

1° de unieke identificatie van het document dat wordt bekendgemaakt;

2° de datum waarop het document op de webtoepassing van de gemeente is geplaatst.

Het systeem of de systemen, vermeld in het eerste lid, zijn zo opgezet dat onmerkbare wijziging van de gepubliceerde en gelogde gegevens redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

Het lokaal bestuur publiceert op de webtoepassing van de gemeente een beschrijving van de werking van het systeem of de systemen, vermeld in het eerste lid, die aantoont hoe het voormelde systeem of de voormelde systemen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste en tweede lid.

Concrete verandering voor lokaal bestuur Opwijk

Dit houdt in dat lokale besturen de gelogde gegevens van bestaande systemen zoals Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (hierna: LBLOD) als register kunnen gebruiken. Het gebruik van de LBLOD-toepassing is voldoende als register der bekendmaking en zal ook zo gebruikt worden in Opwijk.

In de toekomst zal Lokaal bestuur Opwijk niet meer over een papieren register der bekendmakingen beschikken.

Contactinformatie