Klokkenluidersregeling

De Europese klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen, beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De Vlaamse overheid heeft de Europese richtlijnen omgezet naar regelgeving met een Decreet Bestuursdecreet dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november 2022 goedgekeurd in het Vlaamse parlement en is in werking getreden op 11 december 2022.

Intern meldkanaal

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen wanneer zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Bij de gemeente Opwijk is de algemeen directeur, Christel Ringoot (Ringlaan 20, 1745 Opwijk – T 052 36 51 00), het interne meldkanaal:

  • Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail en brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen. De melder heeft hierbij recht op een verslag.
  • Binnen de 7 kalenderdagen dient de melder een ontvangstmelding te krijgen, binnen de 3 maanden de feedback.
  • Het Bestuursdecreet en GDPR bepalen duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

De volledige meldingsprocedure is voor het personeel beschikbaar op het intranet.

Extern meldkanaal

Externen (bijvoorbeeld leveranciers, consultants, sollicitanten…) bij lokale en provinciale besturen kunnen terecht bij het externe meldkanaal, namelijk bij Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden kunnen hierbij terecht zonder dat ze eerst een interne melding moeten maken.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:
Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel
melding.audit@vlaanderen.be
T 02 553 45 55

Contactinformatie