Belastingen, retributies en tarieven

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. Ze wordt opgelegd door de gemeenteraad.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst die door de overheid geleverd wordt in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van de prestatie of dienst. Ze wordt gekenmerkt door het redelijke verband tussen de kostprijs van de prestatie of dienst enerzijds en het tarief van de retributie anderzijds.

 Datum
goedkeuring
Geldigheids-
periode
Algemene belasting17.12.20192020-2025
Belastingreglement afgifte administratieve stukken 24.04.20182018-2019
Belastingreglement niet-bebouwde percelen in de niet-vervallen verkavelingen20.06.20172017-2019
Belastingreglement stedenbouwkundige en milieutechnische stukken of inlichtingen26.02.2019> 26.02.2019
Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen21.02.20172017-2019
Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein20.12.20162017-2019
Belastingsreglement nieuwe identiteitsdocumenten29.01.20192019
Tarieven elektriciteitsgelden en kermisstandgelden15.12.20152016-2019

Tariefreglement concessies en uitstrooiing op de begraafplaatsen voor niet-inwoners 2016-2018

15.12.20152016-2018
Tariefreglement concessies en uitstrooiing op de begraafplaatsen voor niet-inwoners 201929.01.20192019
Retributiereglement gebruik huisvuilzakken (aanpassing)25.03.20152014-2019
Belastingreglement op tweede verblijven16.12.20142015-2019
Bemiddelingsreglement regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties25.11.2014> 01.12.2014
Aanvullende opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op de verkrotting van gebouwen27.05.20142015-2019
Belastingreglement op de tijdelijke of permanente inname van het openbaar domein met het oog op de verkoop van goederen22.04.20142014-2019
Algemene belasting (aanpassing)28.01.20142014-2019
Belastingreglement op afgifte van internationale rijbewijzen28.01.2014> 01.02.2014
Belastingreglement op het laden, bergen en bewaren in het gemeentemagazijn van voorwerpen die voortkomen van uitdrijvingen en van in beslag genomen voertuigen17.12.20132014-2019
Belastingreglement op de drijfkracht17.12.20132014-2019
Belastingreglement op het privaat in gebruik nemen openbaar domein17.12.2013 2014-2019 
Belastingreglement afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen17.12.20132014-2019
Belastingreglement op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen, volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust26.11.20132014-2019
Belastingreglement op de aanplakborden26.11.20132014-2019
Belastingreglement op de opslagplaatsen voor schroot en voertuigen buiten gebruik26.11.20132014-2019 
Belastingreglement op het verhalen verwerving van gronden met het oog op werken aan nieuwe wegen 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op de verwijdering aanplakkingen en reclameborden of wegwijzers op het openbaar domein 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op het weghalen van allerhande afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling is verboden (sluikstorten)26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op de openbare weg op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen en het verwijderen van urnen 26.11.2013 2014-2019  
Belastingreglement inzake leegstand en leegstandheffing 26.11.2013 2014-2019  
Belastingreglement op hinderlijke inrichtingen 26.11.2013 2014-2019  
Retributiereglement m.b.t. het gebruik van huisvuilzakken 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op brandstofdistributieapparaten toegankelijk voor het publiek 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op bank- en financieringsinstellingen 26.11.2013 2014-2019 
Tariefreglement aanbrengen naamplaatjes op gedenkzuilen van strooiweiden van de begraafplaatsen van Opwijk 26.11.2013 2014-2019 
Aanvullende opcentiemen op de personenbelasting, aanslagjaren 2014-2019 26.11.2013 2014-2019 
Aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaren 2014-2019 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement verhalen aanleg en uitrusting van wegen 26.11.2013 2014-2019 
Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten26.11.20132014-2019
Retributiereglement parkeren in de blauwe zone27.01.2011> 01.02.2011
Retributie voornaamwijziging23.10.2018> 01.11.2018
Belastingsreglement elektonische rijbewijzen 201929.01.2092019
Belastingsreglement - Opheffing gemeentelijk belastingsreglement op de door de gemeente ter beschikking gestelde containers type Din (1.100 liter)26.05.201530.06.2019
Belastingsreglement verwaarloosde woningen en gebouwen19.12.2017>19.12.2017