Belastingen, retributies en tarieven

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. Ze wordt opgelegd door de gemeenteraad.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst die door de overheid geleverd wordt in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van de prestatie of dienst. Ze wordt gekenmerkt door het redelijke verband tussen de kostprijs van de prestatie of dienst enerzijds en het tarief van de retributie anderzijds.

 Datum
goedkeuring
Geldigheids-
periode
22.02.20222022-2025 
22.06.20212021-2025
22.09.2020 2020-2025 
Belastingreglement op de tijdelijke of permanente inname van het openbaar domein met het oog op de verkoop van goederen17.12.20192020-2025
Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen17.12.20192020-2025
Belastingreglement op bank- en financieringsinstellingen17.12.20192020-2025
Belastingreglement op hinderlijke inrichtingen17.12.20192020-2025
Belastingen tweede verblijf17.12.20192020-2025
Belastingreglement op de drijfkracht17.12.20192020-2025
Belastingreglement verwerving van gronden met het oog op de aanleg van nieuwe wegen of verbreden bestaande wegen17.12.20192020-2025
Belastingreglement aanleg en uitrusting van wegen17.12.20192020-2025
Belastingreglement op aanplakborden17.12.20192020-2025
Belastingreglement op de verwijdering aanplakkingen en reclameborden of wegwijzers op het openbaar domein17.12.20192020-2025
Belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op de openbare weg op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf17.12.20192020-2025
Aanvullende belasting op personenbelasting19.11.20192020-2025
Belastingreglement op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen, volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust17.12.2019 2020-2025
Belastingreglement niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen17.12.2019 2020-2025
Belastingreglement afgifte administratieve stukken 17.12.20192020-2025
Belastingsreglement nieuwe identiteitsdocumenten17.12.20192020-2025
Belastingreglement op afgifte van internationale en elektronische rijbewijzen17.12.20192020-2025
Belastingreglement op brandstofdistributieapparaten toegankelijk voor het publiek17.12.20192020-2025
Belastingreglement op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen en het verwijderen van urnen17.12.20192020-2025
Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter17.12.20192020-2025
Belastingreglement op het in gebruik nemen van het openbaar domein17.12.20192020-2025
Belastingsreglement op uitbatingsvergunning17.12.20192020-2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing - intrekking van de beslissing van 19 november 2019 - opcentiemen onroerende voorheffing17.12.20192020-2025
Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten17.12.20192020-2025
Belastingreglement stedenbouwkundige en milieutechnische stukken of inlichtingen17.12.20192020-2025
Tafiefreglement concessies op de begraafplaatsen23.02.20212021-2025
Tarieven elektriciteitsgelden en kermisstandgelden17.12.20192020-2025
Tariefreglement naamplaatjes op de gedenkzuilen van de strooiweiden van de begraafplaatsen17.12.20192020-2025
Retributie voornaamwijziging17.12.20192020-2025
Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein22.11.20222023-2025
Retributiereglement op opruimen sluikstorten17.12.20192020-2025
Retributiereglement debiteurenbeheer17.12.20192020-2025
Belastingreglement inzake leegstand en leegstandheffing17.12.20192020-2025
Gemeentelijk reglement verwaarlozing01.12.20202020-2025
Bemiddelingsreglement regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties25.11.2014> 01.12.2014