Bouwmeester Scan

De Bouwmeester Scan is een tool voor lokale besturen die werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik zoals de gemeente Opwijk.

De scan brengt ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. De scan staat gemeenten bij in de transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Bekijk hier het eindrapport van de Bouwmeester Scan.

Meer info: website Bouwmeester Scan

Contactinformatie