Meerjarenplan Gemeente 2020-2025

Alle beleidsdoelstellingen, die zich vertalen in actieplannen, worden bij aanvang van de legislatuur vastgelegd in een strategische nota, het zogenaamde meerjarenplan. De actieplannen vertalen zich op hun beurt in concrete acties.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn op 17 december 2019.


Contactinformatie