Meerjarenplan Gemeente-OCMW 2020-2025

Alle beleidsdoelstellingen, die zich vertalen in actieplannen, worden bij aanvang van de legislatuur vastgelegd in een strategische nota, het zogenaamde meerjarenplan. De actieplannen vertalen zich op hun beurt in concrete acties.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn op 23 juni 2020.

Download hier de doelstellingenrealisatie 2020 voor gemeente en OCMW.


Contactinformatie