Meerjarenplan Gemeente-OCMW 2020-2025

Alle beleidsdoelstellingen, die zich vertalen in actieplannen, worden bij aanvang van de legislatuur vastgelegd in een strategische nota, het meerjarenplan. De actieplannen vertalen zich op hun beurt in concrete acties.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn op dinsdag 20 december 2022:

Download hier de doelstellingenrealisatie 2021 voor gemeente en OCMW.

Contactinformatie