Adviescommissie Cultuur-toerisme

De Adviescommissie Cultuur-toerisme heeft als belangrijkste opdracht het advies geven over alle aangelegenheden m.b.t. cultuur en toerisme in de gemeente. Ze wil een stem zijn voor alle socio-culturele verenigingen en kunstenaars.

Deze commissie streeft een toegankelijk cultuurbeleid na, ondersteunt de culturele verenigingen en stimuleert het deelnemen aan cultuur in Opwijk. 

Samenstelling

De Algemene Vergadering van de Adviescommissie Cultuur-toerisme is samengesteld uit veertien geïnteresseerde burgers die allen een achtergrond hebben in de culturele sector, hetzij door lidmaatschap van een vereniging, hetzij beroepsmatig, kunstenaar of kenner. De schepen van cultuur en de deskundige cultuur zijn waarnemende leden. Het bestuur komt samen onder voorzitterschap van Elwyn Moerenhout.

De volledige samenstelling kan opgevraagd worden via: T 052 63 51 08 of gc.info@opwijk.be.

Verslagen

Wil je de werking van de Adviescommissie Bibliotheek mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten

Contactinformatie