Verloren en gevonden voorwerpen

Voorwerp gevonden

 • Indien je een voorwerp vindt waarvan je de eigenaar niet kent, zijn er 2 opties. Je het kan het zelf bijhouden en op zoek gaan naar de eigenaar. Of je kan het afgeven aan het Lokaal bestuur. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat het voorwerp bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt.
 • De gevonden voorwerpen worden ingeschreven in het register van verloren en gevonden voorwerpen.
 • Het Lokaal bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de bewaring, de registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen. Het voorwerp wordt minstens 6 maanden in bewaring gehouden.

Voorwerp verloren

 • Geef dit aan bij GAC I, Onthaal, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk. T 052 36 51 11 – E onthaal@opwijk.be
 • Via het aangifteformulier. (in opbouw) 
 • Ook al zijn we niet het bezit van het voorwerp, dan hebben we in ieder geval jouw contactgegevens als het later wordt binnengebracht of gesignaleerd.

Fiets verloren

 • Laat zeker je fiets graveren.
 • Elke inwoner van België heeft een uniek rijksregisternummer. Als dat nummer op het kader van jouw fiets staat, contacteren we je persoonlijk wanneer jouw fiets onbeheerd wordt teruggevonden.

Voorwerp gestolen

 • Diefstal is altijd een zaak van de politie. Hiervoor neem je zelf contact op met de lokale politiezone AMOW – Asphaltcosite 150 – 1730 Asse  – T 02 452 50 05. 

Rijbewijs of eID kwijt

 • Is je rijbewijs verloren of gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Met het verkregen document kan je bij Dienst burgerzaken een duplicaat aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.
 • Aandacht! Het door de politiediensten afgeleverde attest vervangt je rijbewijs niet. Je mag hier dus geen voertuig mee besturen.
 • Is je identiteitskaart gestolen? Bel dan gratis DOC STOP via T 0800 2123 2123 om je kaart te blokkeren.
 • Aandacht! Een geblokkeerde kaart kan niet meer opnieuw geactiveerd worden. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest.
 • Maak een afspraak bij Dienst Burgerzaken om de procedure voor een nieuwe kaart (aanvraag identiteitskaart Belg) op te starten.

Bankkaart kwijt

 • Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren bij Card Stop via T 070 344 344.
 • Indien je bankkaart gestolen is, doe dan ook aangifte bij de politie.

Fotoalbum

 • In opbouw

Contactinformatie