Seniorenraad

De seniorenraad komt op voor de belangen van alle Opwijkse senioren:

  • advies verlenen, op eigen initiatief en/of op verzoek
  • samenwerking bevorderen tussen het seniorenwerk en de seniorenzorg
  • initatieven ontwikkelen die openstaan voor alle senioren
  • organisatie van een jaarlijkse sporteldag (samen met de diensten sport en welzijn)

Samenstelling

De seniorenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle Opwijkse seniorenbonden met daarnaast ook geïnteresseerde onafhankelijken. De raad komt samen onder het voorzitterschap van Philippe Quinart. In de raad is tevens afvaardiging voorzien vanuit de gemeente en het OCMW. Ook de dienst Welzijn wordt vertegenwoordigd.

De volledige samenstelling kan opgevraagd worden bij de voorzitter van de Seniorenraad of bij de dienst Welzijn.

Verslagen

Wil je de werking van de seniorenraad mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

Contactinformatie