Voorstellen van burgers

Als inwoner heb je het recht te vragen om jouw voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven. Je krijgt tevens de mogelijkheid om deze aangebrachte agendapunten persoonlijk op de gemeenteraad te komen toelichten.

Je dient hiervoor een gemotiveerde nota in waar je het voorstel of de vraag nader omschrijft.

Voorwaarden?
- Gesteund door minstens 2% van de inwoners ouder dan 16jaar;
- Ingediend volgens het ter beschikking gestelde formulier;
- Verstuurd, hetzij aangetekend (Gemeenteraad Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk), hetzij via mail (info@opwijk.be);
- Omvat naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van alle ondertekenaars.

Opgelet, vanaf 01/01/2019 treedt het Decreet Lokaal Bestuur in werking.

Dit decreet voorziet dat de gemeenteraad een beleid voert op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Wijzigingen terzake zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Contactinformatie