Openbaarheid van bestuur

Als overheid heeft men de verplichting om de burgers te informeren. Hiervoor worden diverse media ingezet: pers, publicaties, websites… 

Om de openheid en transparantie van het beleid te verhogen, heeft iedereen het recht om alle bestaande bestuursdocumenten in te kijken (gratis), er uitleg over te vragen (gratis) en er een kopie van op te vragen (tegen betaling). De wetgever heeft echter uitzonderingen voorzien indien de documenten informatie bevatten die andere belangen dienen (cfr. wet op de privacy).

Om documenten op te vragen bij de gemeente Opwijk, kan je een schriftelijke aanvraag doen via:

  • brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk
  • mail aan info@opwijk.be

Je ontvangt binnen de 20 kalenderdagen na inschrijving in het register een antwoord vanwege de algemeen directeur omtrent de inwilliging van de vraag, of de onmogelijkheid hierop in te gaan.

Ontvang je niet tijdig een antwoord, of wordt jouw vraag geheel of gedeeltelijk afgewezen, dan kan je binnen de dertig kalenderdagen na verzending van het antwoord, beroep indienen bij:

     Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
     Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
     Departement Coördinatie
     Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
     Tel secretariaat: 02 553 57 03
     Fax secretariaat: 02 553 57 02
     E-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

Contactinformatie