Pensioen

Rustpensioen

In België zijn er verschillende pensioenstelsels voor ambtenaren, zelfstandigen, werknemers,… Het pensioen gaat normaal in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de pensioenleeftijd.

De huidige pensioenwetgeving voorziet dat ambtshalve (automatisch) overgegaan wordt tot het onderzoek van de pensioenrechten wanneer men op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaat in het gewoon stelsel van werknemers of zelfstandigen. Hun pensioendossier wordt automatisch opgestart en zij krijgen hiervan een schriftelijke mededeling van de pensioendiensten ongeveer 1 jaar voor ze wettelijk op pensioen gaan.

Het persoonlijk indienen van een pensioenaanvraag bij het gemeentebestuur (bij voorkeur 1 jaar op voorhand) blijft nodig in volgende gevallen :

  • het pensioen wordt vervroegd aangevraagd (om in te gaan voor de wettelijke pensioenleeftijd én indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is)
  • het pensioen wordt aangevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart).

Het persoonlijk indienen van een pensioenaanvraag blijft eveneens nodig bij bijzondere stelsels (bij voorkeur 1 jaar op voorhand) (bv. vastbenoemde ambtenaren en onderwijzend personeel via hun laatste werkgever).

 

Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars, indien er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot/echtgenote.

 

Meer info?

De website van de Federale Overheidsdienst voor Pensioenen biedt een overzicht van de verschillende stelsels, voorwaarden, formulieren... Op de website van MyPension kan je dan weer terecht voor een overzicht van de belangrijkste data, betalingen...

 

 

 

 

 

Contactinformatie