GECORO

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening en staat in voor:

  • opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: advies geven en voorstellen indienen
  • opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's): reacties van het openbaar onderzoek bundelen en coördineren, aansluitend advies geven
  • advies in een specifiek dossier, op vraag van college of stedenbouwkundig ambtenaar
  • ...


Samenstelling

GECORO komt samen onder voorzitterschap van Willy Peleman. De bevoegd schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw en een afvaardiging van de dienst grondgebiedzaken behoren eveneens tot de raad.

De volledige samenstelling kan opgevraagd bij de voorzitter van GECORO of bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

 

Verslagen

Wil je de werking van GECORO mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

 

Contactinformatie