Derdewereldhuis

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 april 2007 werd het "Derdewereldhuis" erkend als officiële adviesraad omtrent thema's als Noord-Zuidverhoudingen, verhoudingen met andere kansarme gebieden, ontwikkelingssamenwerking,... Tot de kerntaken van de adviesraad behoren:

  • advies geven
  • ondersteuning bieden bij de uitvoering van het beleid
  • activiteiten van plaatselijke verenigingen coördineren en stimuleren
  • informatie verspreiden om de betrokkenheid van de bevolking te stimuleren
  • initiatieven nemen omtrent bovenvermelde doelstellingen en de bevordering ervan

 

Samenstelling

Het derdewereldhuis komt samen onder voorzitterschap van Maria Arnout. De volledige samenstelling kan opgevraagd bij de voorzitter van het Derdewereldhuis of bij de dienst Welzijn.

De leden van het DWH vormen samen ook de trekkersgroep van Fair Trade.

 

Verslagen

 


Contactinformatie