Inspiratienota - Omgevingsanalyse 2018

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur maakte de administratie van gemeente en OCMW Opwijk haar omgevingsanalyse op. Hiermee willen de medewerkers het nieuwe bestuur een inzicht verlenen in de uitdagingen en opportuniteiten in de volgende legislatuur. Het maken van een omgevingsanalyse is een wettelijke verplichting binnen de BBC en dient als basis voor de opmaak van de strategische doelstellingen van de nieuwe legislatuur.

De omgevingsanalyse bestaat uit drie onderdelen waarin we de opportuniteiten & bedreigingen of sterktes & aandachtspunten van de organisatie bepalen vanuit een ander standpunt (intern of extern): organisatie-analyse, stakeholdersanalyse en tendensanalyse.

Dit rapport vormt de synthese van alle onderzoeken en analyses die de afgelopen maanden werden doorlopen. De volledige resultaten van de interne vragenlijsten en de burgerpeiling kunnen in bijlage teruggevonden worden. De administratie hoopt het toekomstig bestuur hiermee een duwtje in de rug te geven en hen inzicht te verlenen in de uitdagingen en opportuniteiten die de komende legislatuur aan bod zullen komen.

Contactinformatie