Vrijetijdsraad

De vrijetijdsraad heeft als belangrijkste opdracht het advies geven over alle aangelegenheden m.b.t. vrijetijdsbeleving in Opwijk. Zij adviseren over alles wat met “cultuur in de breedste zin van het woord” te maken heeft.

De vrijetijdsraad wil een breed advies formuleren waarin de stem van onze jeugd, senioren, sport, cultuur, bibliotheek, archief en DKO weerklinken. Zij wil een draagvlak bieden aan alle verenigingen en instanties die met vrijetijdsbeleving en -invulling bezig zijn. Deze raad gaat integraal voor een bruisend Opwijk!

Samenstelling

Om de diversiteit in de vrijetijdsraad na te streven, is deze raad opgebouwd uit een afvaardiging van verschillende adviesraden, -commissies en/of werkgroepen. Zo hebben we telkens twee personen uit de jeugdraad, AC Sport, AC Senioren, AC Cultuur-toerisme, AC Bibliotheek, Deeltijds Kunstonderwijs en de vrijwilligerswerking van ’t Opwijks Archief. De schepen van cultuur, de schepen van sport en de coördinator Vrije Tijd zijn waarnemende leden.

Het bestuur komt samen onder voorzitterschap van Elwyn Moerenhout.

De volledige samenstelling kan opgevraagd worden via: T 052 63 51 08 of gc.info@opwijk.be.

Verslagen

Wil je de werking van de vrijetijdsraad mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

Contactinformatie