Brand- en evacuatieoefeningen

Om verwarring met reële incidenten te voorkomen, zijn alle scholen, instellingen en bedrijven die een brand- of evacuatieoefening plannen, verplicht dit te melden aan het gemeentebestuur.

De aangifte gebeurt minimum 1 maand voor de geplande oefening, via dit formulier, dat volledig ingevuld per e-mail wordt gestuurd naar: noodplan.ambtenaar@opwijk.be

Naast de aangifte van de oefening, moet de HC112gecontacteerd worden op het tijdstip van de brand- en/of evacuatieoefening op volgende wijze:

  • Net voor de oefening start, belt de verantwoordelijke voor de evacuatieoefening naar 112 met de mededeling dat “de oefening in “gemeente” / “bedrijf-instelling-school” start.
  • Direct na de oefening wordt opnieuw 112 gebeld met de mededeling dat “de oefening in “gemeente” / “bedrijf-instelling-school” is beëindigd”

Contactinformatie