Label 2.0 Diervriendelijke gemeente Opwijk

Enkele jaren geleden ontving de gemeente Opwijk het label “Diervriendelijke gemeente” van de provincie Vlaams-Brabant .

Met de toekenning van dit label engageert de gemeente zich om een aantal punten uit  te voeren die passen binnen een diervriendelijk beleid.

De aanduiding van een schepen van dierenwelzijn en een gericht beleid rond zwerfkatten vormen een van de belangrijke pijlers van het diervriendelijk beleid.

Om het label "Diervriendelijke gemeente" te kunnen behouden werd recent het label “2.0 Diervriendelijke gemeente” goedgekeurd.

Naast de bestaande werking rond een diervriendelijk beleid zal de gemeente werk maken rond:

  • de samenwerking met AMOW-politiezone rond dierenwelzijn.
  • het inperken duivenpopulatie bij overlast.
  • het indijken van de overlast van hondenpoep op straat.
  • sensibilisatie rond dierenwelzijn.

Vorig jaar werd alvast een eerste aanzet gegeven met:

  • het gemeentelijk kermisverbod voor kramen met pony’s en paarden.
  • enkel nog maar geluidsarm vuurwerk te gebruiken (= vermijden gevaren en stress voor dieren).

Contactinformatie