Inspiratienota - Omgevingsanalyse 2024

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur maakte de administratie van Lokaal bestuur Opwijk haar omgevingsanalyse op. Hiermee willen de medewerkers het nieuwe bestuur een inzicht verlenen in de uitdagingen en opportuniteiten in de volgende legislatuur. Het maken van een omgevingsanalyse is een wettelijke verplichting binnen de BBC en dient als basis voor de opmaak van de strategische doelstellingen van de nieuwe legislatuur.

De omgevingsanalyse bestaat uit drie onderdelen waarin we de opportuniteiten en bedreigingen of sterktes en aandachtspunten van de organisatie bepalen vanuit een ander standpunt (intern of extern): organisatie-analyse, gebieds- en helikopteranalyse en stakeholderanalyse.

Op basis van de omgevingsanalyse werd een inspiratienota gemaakt die de synthese vormt van alle onderzoeken en analyses die de afgelopen maanden werden doorlopen. Deze inspiratienota werd ook in een infographic samengevat.

Downloads

Bekijk hier alle documenten:

De administratie hoopt het toekomstig bestuur hiermee een duwtje in de rug te geven en hen inzicht te verlenen in de uitdagingen en opportuniteiten die de komende legislatuur aan bod zullen komen.

Memorandum gemeentelijke jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad schreef een memorandum. Hiermee kunnen beleidsmakers en politieke partijen in onze gemeente zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 en het beleid van de toekomst. Er wordt getracht de beleidsmakers te inspireren om meer in te zetten op jeugdbeleid en om jongeren absoluut niet te vergeten in hun nieuwe partijprogramma's en doelstellingen.

Download