Erkenning als ARKIV

Arkimedes Management, een volle dochteronderneming van PMV, beslist over de erkenning van kandidaat-ARKIV's. ARKIV’s of de ARKIV-beheerders zelf moeten hun maatschappelijke zetel niet noodzakelijk in het Vlaams Gewest hebben.

Regelgeving

Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen