Zetelverdeling BCSD 2019-2024

De samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (verder BCSD genaamd) is afhankelijk van het aantal leden waaruit de OCMW-raad is samengesteld: 23 OCMW-raadsleden stemt overeen met een BCSD bestaande uit zes leden, de voorzitter niet meegerekend. 

Het aantal leden van het BCSD waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-Raad heeft. Op datum van 7 december 2018 werden twee verklaringen tot lijstbinding inzake het voordragen van leden voor het BCSD ingediend bij de algemeen directeur:

  • N-VA – Open VLD
  • Inzet – Groen

Conform de bepalingen van art. 91 van het decreet lokaal bestuur berekende de algemeen directeur van de gemeente Opwijk, Katleen Biesemans, op 14 december 2018, zijnde de 61e dag na de gemeenteraadsverkiezingen, de zetels in het BCSD die aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen tijdens de komende legislatuur. 

Het resultaat van deze berekening, rekeninghouden met bovenvermelde verklaringen tot lijstbinding, geeft volgende zetelverdeling:

 

N-VA

Open VLD

CD&V

Inzet

Groen

Totaal

Zetels OCMW-Raad

9

8

3

2

1

23

Zetels BCSD

4

1

1

6

Deze berekening wordt op 14 december 2018 eveneens gepubliceerd op de gemeentelijke webstek.

Contactinformatie