Woonkrediet Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds kent voordelige woonleningen, met een vaste rentevoet van 2%, toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

  • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
  • het behoud van een woning
  • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
  • de aankoop en renovatie van een woning
  • het behoud en renovatie van een woning

Voorwaarden

Wanneer je interesse hebt in een lening bij het Vlaams Woningfonds, kan je de precieze voorwaarden nagaan via hun website, of leg je een afspraak vast  in een van de provinciale kantoren:

Vlaams Woningfonds
Ontvangdag Asse
Sociaal Huis, Gasthuisstraat 2, Asse

Elke vrijdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u (na afspraak 02/548.91.11)

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds:

Vlaams Woningfonds
Ontvangdag Asse
Sociaal Huis, Gasthuisstraat 2, Asse

Elke vrijdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u (na afspraak 02/548.91.11)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • laatst beschikbare aanslagbiljet
  • alle bewijsstukken in verband met het huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches)
  • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken. De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

 

Contactinformatie