Voordelige lening aan bedrijf uit de sociale economie (Sociaal Investeringsfonds)

Het Sociaal Investeringsfonds verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie, waarbij werkgelegenheid en democratische besluitvorming voorrang krijgen op de vergoeding van de aandeelhouders.

Het Sociaal Investeringsfonds doet dat door trekkingsrechten te verlenen aan erkende financiers. Die trekkingsrechten geven de betrokken financiers het recht om tegen aantrekkelijke voorwaarden solidaire cofinanciering te krijgen van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Ze kunnen die cofinanciering gebruiken om, samen met eigen middelen, organisaties te steunen die actief zijn in de sociale economie.

Wie erkend wil worden als financier, moet een aanvraagdossier indienen bij PMV. Tot nu toe zijn er drie instellingen erkend als financier:

  • Hefboom
  • Trividend
  • Netwerk Rentevrij.

Procedure

Neem contact op met PMV.