Vlaamse Woonlening

Heb je een bescheiden inkomen en wil je toch graag een eigen woning kopen in het Vlaamse Gewest? Misschien kom je in aanmerking voor de Vlaamse woonlening. Deze kan je immers verkrijgen met het oog op:

  • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
  • het behoud van een woning (bv. na een scheiding)
  • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
  • de aankoop en renovatie van een woning
  • het behoud en renovatie van een woning

Voorwaarden

Voor meer info omtrent de voorwaarden voor het verkrijgen van de Vlaamse Woonlening kan je terecht bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Procedure

De volledige procedure staat stap voor stap uitgelegd op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • laatst beschikbare aanslagbiljet
  • alle bewijsstukken in verband met het huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches)
  • een attest van de gezinssamenstelling

Bedrag

Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...

De rentevoet wordt berekend op basis van het netto belastbare inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement.

De rentevoeten variëren momenteel tussen 2% en 2,12%, maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Contactinformatie