Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden

U kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: U bent meerderjarig en u woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht.
  • Opgelet: meerderjarige medebewoners worden ook beschouwd als aanvrager. Zij moeten dan ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. Zij ondertekenen mee de aanvraag.
  • Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): u moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moet u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 'technische installaties' is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

Aanvraag door de bewoner:

 • Per aanvraag kunt u uit maximum 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar 1 keer een aanvraag doen.
 • U kunt als persoon en per woning slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de 1ste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).
 • De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.

Aanvraag door de verhuurder:

 • U mag als verhuurder 2 aanvragen doen, maar u mag ook in 1 aanvraag werken uit de 4 categorieën indienen. U kunt dan natuurlijk geen 2de aanvraag meer indienen.
 • Voor elke categorie kunt u maar 1 keer een aanvraag doen.
 • U kunt per huurwoning slechts 1 of 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de 1ste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).
 • De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.
  Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

Opgelet: de voorwaarden gelden op het tijdstip van de aanvraag. Het is mogelijk dat u een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat u het volgende jaar niet langer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging van het inkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kunt u geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

Renovatiepremie al gekregen?

Ontving u of uw woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie volgens het oude systeem (1 premie in 10 jaar), dan kunt u pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen (nieuwe systeem, bestaande uit 2 premies).

Wilt u weten of de vorige eigenaar al een renovatiepremie heeft gekregen? Neem dan contact op met Wonen-Vlaanderen.

Procedure

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Als u een 2de keer een renovatiepremie aanvraagt, kan dit:

 • ten vroegste 1 jaar na de datum van de 1ste aanvraag
 • en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag.

Aanvraagformulier

 • Verzamel alle nodige documenten en vul het aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst in. U vindt het formulier voor uw provincie op de website van Wonen-Vlaanderen (verhuurders vinden daar een apart aanvraagformulier).
  • U stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten (attesten, vergunningen, plannen, ...) die op het aanvraagformulier vermeld staan naar het adres vermeld op het aanvraagformulier (post, niet via e-mail). De aanvraagdatum is de postdatum van uw brief.
  • U kunt het formulier ook tijdens bezoekuren afgeven op het vermelde adres tegen ontvangstbewijs. De aanvraagdatum is de datum die vermeld staat op het ontvangstbewijs.
 • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in uw dossier, hoe beter.
 • U moet GEEN kopie van uw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan uw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt uw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijgt u een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt uw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Gaat u akkoord met de berekening, dan moet u verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Bent u het wel eens met de weigering, maar voldoet u op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag u altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.