Visverlof

Wie in zijn vrije tijd wil vissen, moet in het bezit zijn van een vergunning: een 'visverlof'. Dit visverlof is verplicht voor iedereen die recreatief vist op de binnenlandse wateren van het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden

Er zijn drie soorten visverlof.

 • Jeugdvisverlof: verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar om zonder begeleiding te vissen met 1 hengel. Zij moeten elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst.
  Kinderen jonger dan 14 jaar die begeleid worden door hun moeder, vader of voogd met visverlof, hebben zelf geen jeugdvisverlof nodig.
 • Gewoon visverlof: om te vissen vanaf de oever met 1 of 2 hengels, of vanop steigers of plateaus die verankerd of verbonden zijn met de oever.
 • Groot visverlof: om te vissen anders dan vanaf de oever met 1 of 2 hengels (bijvoorbeeld wadend vissen of vissen vanuit een boot) of voor nachtvisserij. Met het groot visverlof mag u ook overdag vissen of vanaf de oever.

Een visverlof is altijd geldig voor het jaar waarin het is afgeleverd: van 1 januari tot en met 31 december.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer informatie over het visverlof en mogelijke vrijstellingen.

Procedure

Wanneer visverlof aanvragen?

 • Online: u kunt uw visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf december van het lopende jaar.
 • In een postkantoor van Bpost: u kunt uw visverlof voor het volgende jaar al aanvragen in de laatste week van december van het lopende jaar.

Hoe visverlof aanvragen?

 • Als u een eID hebt, dan kunt het visverlof online kopen in het e-loket Fauna en Flora, van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • U kunt enkel online betalen met bankkaart of kredietkaart.
  • U ontvangt een e-mail met als bijlage een pdf van het visverlof.
  • Er wordt geen papieren visverlof meer opgestuurd.
 • Als u een buitenlander bent zonder eID, dan kunt u het visverlof online kopen in het e-loket Visverloven, van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Het visverlof wordt opgestuurd via de post.
 • Het visverlof is ook verkrijgbaar in elk postkantoor van bpost in Vlaanderen.

Hoe een duplicaat van het visverlof aanvragen?

Als u uw visverlof kwijt bebt, dan kunt u

 • uw visverlof altijd downloaden en afdrukken door aan te melden met uw eID op het eloket Fauna en Flora 
 • een duplicaat aanvragen bij het Visserijfonds door te mailen naar visverlof@vlaanderen.be (enkel als u geen eID hebt).

Bedrag

 • Jeugdvisverlof: gratis
 • Gewoon visverlof
  • Online aanvraag: 11,16 euro
  • In het postkantoor: 14,01 euro
 • Groot visverlof
  • Online aanvraag: 45,86 euro
  • In het postkantoor: 48,71 euro

Uitzonderingen

Om in bepaalde wateren te mogen vissen zijn extra vergunningen nodig als er een bijzondere toegangsregeling van kracht is. Het gaat bijvoorbeeld om

 • het Boudewijnkanaal
 • de haven van Oostende
 • de Blaarmeersen in Gent
 • ...

In onbevaarbare waterlopen behoort het visrecht toe aan de eigenaar van de oever. Vraag dus altijd na of de oevereigenaar toelating verleent om de oever te mogen betreden om er te vissen.