Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor beheerders van bossen en natuurreservaten

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van alle Vlaamse beheerders van bossen en natuurreservaten (zowel Vlaamse als erkende), in geval van schade aan derden als gevolg van het toegankelijk stellen van hun eigendommen. Zowel private als openbare bosbeheerders zijn verzekerd.

Voorwaarden

De verzekering komt alleen tussen

 • als de beheerder aansprakelijk gesteld wordt bij een ongeval met schade aan derden in zijn bos
 • bij gebrek aan of na tussenkomst van de verzekering onderschreven door de eigenaars van de bossen en natuurreservaten.

De verzekering dekt (zowel lichamelijke als materiële) schade aan personen die gebruik maken van bossen en natuurreservaten in Vlaanderen, conform de geldende toegankelijkheidswetgeving en -regels van het betreffende gebied.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer details over deze verzekering en voorbeelden van wat gedekt is en wat niet.

Procedure

Bij een ongeval moet u binnen de 15 dagen aangifte doen bij verzekeringsmaatschappij Ethias.

De aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn en deze gegevens bevatten:

 • plaats
 • datum en uur
 • oorzaken
 • aard van het ongeval
 • omstandigheden waarin het ongeval zich voorgedaan heeft
 • gegevens van de getuigen.

Het is ook nuttig om beheersdocumenten in te sluiten i.v.m. het gevoerd bosbeheer. Ethias neemt vervolgens contact op met de betrokkenen om de zaak af te handelen.

Uitzonderingen

In deze gevallen is de schade niet gedekt:

 • schade bij een jachtongeval;
 • schade door gebruik van motorrijtuigen;
 • schade bij organisatie van wedstrijden;
 • schade aan derden die niet te gast zijn in het bos of natuurreservaat (bijv. schade aan de omheining van een landbouwer);
 • burgerlijke aansprakelijkheid die persoonlijk ten laste van vrijwilligers kan worden gelegd.