Vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen

Als u in het Vlaamse Gewest woont, hebt u een vergunning nodig bij de invoer, uitvoer en doorvoer van zogenoemde 'strategische goederen'.

Strategische goederen zijn:

 • vuurwapens, onderdelen en munitie
 • militair materieel en de daaraan verbonden technologie
 • producten voor dubbel gebruik ('dual use'-goederen).

Vuurwapens, onderdelen en munitie

 • Als u wapens wilt meenemen naar het buitenland en gebruiken voor de jacht of schietsport, dan hebt u een uitvoervergunning nodig. Die vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen. Bepaalde civiele vuurwapens en onderdelen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw provinciebestuur, de politie in uw gemeente of bij de ambassade van het land van bestemming.
  • Voor overbrengingen binnen de Benelux hebt u nooit een vergunning nodig.
  • Binnen de Europese Unie (EU) volstaat het om over een Europese vuurwapenpas te beschikken.
 • U mag geen (antieke) wapens als souvenir invoeren, tenzij u daarvoor een invoervergunning hebt.
 • Als u wapens wilt verkopen in het buitenland of aankopen uit het buitenland, dan moet u daarvoor ook een aanvraag indienen bij de Dienst Controle Strategische Goederen.

Militair materieel en daaraan verbonden technologie

Wilt u militair materieel en de daaraan verbonden technologie

 • exporteren naar het buitenland
 • importeren in Vlaanderen
 • doorvoeren door Vlaanderen van het ene naar het andere land,

dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de Dienst Controle Strategische Goederen. Niet alleen wapens, maar ook andere uitrustingen en ander materieel, bestemd voor het ondersteunen van militaire acties, vallen onder deze optie (de catch-all-clausule). Uitvoer naar landen die worden onderworpen aan een embargo dat is uitgevaardigd door de EU of de VN, is verboden.

Als u optreedt als tussenhandelaar in de transactie van militair materieel, moet u een vergunning aanvragen bij de FOD Justitie.

Producten voor dubbel gebruik (dual use-goederen)

Dual use-goederen of goederen voor tweeërlei gebruik zijn producten (inclusief programmatuur en technologie) die eigenlijk in de civiele industrie worden gebruikt, maar die ook een militaire bestemming kunnen hebben, doordat ze gebruikt worden in de productie van massavernietigingswapens.

Vanwege de internationale veiligheid zijn er strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. De controle op de handel van zulke goederen wordt geregeld op Europees niveau. De Europese dual use-verordening geeft de verschillende verplichtingen weer als u zulke producten wilt uitvoeren naar een staat die geen lid is van de EU. De verordening bevat ook een lijst van goederen die als 'tweeërlei gebruik' of 'dual use' worden gekenmerkt.

Wilt u als bedrijf dual-use producten, software en technologie

 • exporteren uit de EU
 • doorvoeren door Vlaanderen van het ene naar het andere land,

dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de Dienst Controle Strategische Goederen. De uitvoer van dual use-goederen naar landen zoals Iran en Noord-Korea is onderworpen aan bijkomende maatregelen. Uitvoer naar landen die worden onderworpen aan een embargo dat is uitgevaardigd door de EU of de VN, is verboden.

Als u optreedt als tussenhandelaar in de transactie van militair materieel, dan moet u een vergunning aanvragen bij de Dienst Controle Strategische Goederen.

Geblokkeerde goederen bij de douane

De uitvoer van uw goederen wordt voorlopig geblokkeerd, als de Belgische douane meent dat een bijkomend advies van de dienst Controle Strategische Goederen nodig is of een vergunning vereist is. U moet een vereenvoudigde vergunningsprocedure doorlopen om na te gaan of uw goederen aan een vergunning onderworpen zijn.

Procedure

De Dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid levert verschillende types van vergunningen af. Op de website van deze dienst vindt u alle informatie. U kunt er ook aanvraagformulieren downloaden. Afhankelijk van de aard van het materiaal wordt u geleid naar de documenten en informatie die u nodig hebt om een vergunning aan te vragen.

Inwoners van Brussel kunnen terecht bij de Directie Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Uitzonderingen

Het Belgische Leger en de Federale Politie zijn federale instellingen en vragen hun vergunningen voor in- en uitvoer van wapens op het federale niveau aan. Daarvoor kunnen ze terecht bij de Dienst Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie.