Vaccinatiekaart

Een vaccinatiekaart vermeldt alle vaccins die u hebt gekregen, inclusief de datum waarop de arts ze heeft toegediend.

Oorspronkelijk waren deze kaarten bedoeld voor de opvolging van de basisvaccinaties vanaf de geboorte, maar ze kunnen ook gebruikt worden om alle mogelijke vaccinaties te registreren.

Diegene die tot vaccinatie overgaat, stelt deze kaarten ter beschikking. Dat zijn zowel huisartsen als specialisten, maar ook Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), afdelingen en departementen Medisch toezicht van preventiediensten, ...

Procedure

Procedure voor burgers

Bij vaccinatie ontvangt u de vaccinatiekaart van uw dokter of specialist. U laat deze verder invullen bij elke nieuwe vaccinatie.

Procedure voor vaccinatoren

De vaccinatoren kunnen de vaccinatiekaarten verkrijgen bij de provinciale afdelingen van de afdeling Preventie van Zorg en Gezondheid.

Vaccinatoren kunnen ook een vaccinatiekaart afdrukken vanuit Vaccinnet, het elektronische vaccinbestel- en registratiesysteem van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de vaccinatiekaart vindt u op de website van Zorg en Gezondheid, waar u de kaart ook kunt downloaden.

Bedrag

De vaccinatiekaart is gratis te verkrijgen.