Subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Ze richten zich op projecten met de volgende thema's:

  • Talenten activeren
  • MV United (geen discriminatie tussen man en vrouw op de werkvloer)
  • Arbeidskansen geven
  • Transnationaal
  • Ondernemen met mensen
  • Innovatie
  • Kwaliteitsaudit.

Procedure

De Afdeling ESF van de Vlaamse overheid lanceert geregeld nieuwe oproepen voor in Vlaanderen gevestigde ondernemingen, vzw's en sectoren. Op de website kunt u de lijst met nieuwe oproepen voor projecten raadplegen en zelf een projectvoorstel indienen. Om uw onderneming te registreren, hebt u een elektronische identiteitskaart (eID) of een federaal token nodig.

Bedrag

Voor elke oproep gelden dezelfde generieke financiële criteria. Per oproep kunnen nog specifieke financiële criteria gelden. Die vindt u terug in de respectievelijke oproepfiches.