Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector

Met projectsubsidies binnen het Cultureel-erfgoeddecreet wil de Vlaamse overheid de projecten die relevant zijn voor de Vlaamse Gemeenschap mogelijk maken of versterken. Projectsubsidies zijn niet alleen voorbehouden voor grote projecten, ook een klein project kan een meerwaarde betekenen voor Vlaanderen.

Naast de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed, is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen voor een internationaal project.

Daarnaast geeft het decreet ook aan samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om werkingssubsidies aan te vragen.

Voorwaarden

Elke organisatie, instelling of vereniging met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet een projectsubsidie aanvragen.

Er zijn projectsubsidies voor:

  • ontwikkelingsgerichte projecten
  • internationale projecten (deze kunnen ook door buitenlandse organisaties aangevraagd worden).

De volgende projecten komen niet in aanmerking:

  • projecten die gesubsidieerd worden met toepassing van andere decreten
  • projecten van organisaties die een werkingssubsidie ontvangen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet
  • projecten van overheden en rechtspersonen met het oog op
    regionale depotwerking
  • lokale projecten in het toepassingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant

Procedure

De afdeling Cultureel Erfgoed verplicht een model van aanvraagdossier. Dit model vindt u terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.