Subsidie voor zorgboerderijen

Zorgboerderijen zijn boerderijen waar zorgbehoevenden op bepaalde dagen kunnen meedraaien op het landbouwbedrijf. Ze kunnen er werken in hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden, wat geborgenheid en arbeidsvreugde biedt.

Zorgbehoevenden zijn bijvoorbeeld:

  • psychische patiënten
  • mensen met een mentale of fysieke handicap
  • probleemleerlingen.

De zorgbehoevenden worden ook altijd begeleid door een erkende welzijnsvoorziening. Het landbouwbedrijf en de welzijnsvoorziening maken duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop de mensen in het bedrijf meewerken en of ze al dan niet aan de gezinsmaaltijden deelnemen.

Zorgboerderijen kunnen steun van de Vlaamse overheid krijgen ter compensatie van de economische minproductiviteit tijdens de uren dat de zorgbehoevenden op het bedrijf aanwezig zijn.

Voorwaarden

Voor meer informatie over de voorwaarden, de procedure, de bedragen en de betreffende wetgeving kunt u terecht op de website.

Procedure

Voor meer informatie over de voorwaarden, de procedure, de bedragen en de betreffende wetgeving kunt terecht op de website.

Bedrag

Voor meer informatie over de voorwaarden, de procedure, de bedragen en de betreffende wetgeving kunt u terecht op de website.