Subsidie voor milieuvriendelijke sierteelt

Tuinbouwers kunnen op een milieuvriendelijke manier bloemen en sierplanten telen door bijvoorbeeld minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Siertelers kunnen 5 jaar lang een jaarlijkse subsidie ontvangen als ze zich ertoe verbinden om gedurende 5 opeenvolgende jaren het gebruik van deze stoffen te optimaliseren en te verminderen.

Deze subsidiemaatregel is uitdovend en er kunnen dus geen nieuwe verbintenissen meer worden afgesloten. De subsidievoorwaarden blijven wel van toepassing op de bestaande verbintenissen, die blijven doorlopen tot de voorziene einddatum.

Voorwaarden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website of bij de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

Procedure

Voor meer informatie kunt u terecht op de website of bij de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.