Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie

Een kmo-haalbaarheidsstudie levert u onderbouwde inzichten op over de mogelijkheid en de haalbaarheid van een bepaalde innovatie.

Sinds 1 april 2016 kunt u geen kmo-haalbaarheidsstudie met starterspakket meer indienen. Voor soortgelijke steun kunt u een beroep doen op de kmo-groeisubsidie.

Nieuwe maatregelen

Begin 2018 worden kmo-haalbaarheidsstudies, kmo-innovatieprojectensprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies

  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën – een nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die uw onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking.

Vanaf 15 januari kunt u voor beide subsidies online een aanvraag indienen. Aanvragen die tot en met 31 december 2017 zijn ingediend, worden behandeld volgens het oude subsidiekader. Voor aanvragen vanaf 1 januari gelden de nieuwe voorwaarden.

 

Voorwaarden

Wie?

Uw kmo moet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.

Welk project?

Een kmo-haalbaarheidsstudie is een studie van beperkte omvang waarmee u nagaat of en hoe een innovatie het best gerealiseerd kan worden. 'Innovatie' is te interpreteren als 'een vernieuwing voor de kmo met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'. Met het resultaat van de studie kan uw kmo een verantwoorde beslissing nemen over de beoogde innovatie en het daarbij horende innovatietraject.

Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten, van technologische en niet-technologische aard, die substantieel bijdragen aan een onderbouwde definitie van dat vervolg-innovatietraject, komen in principe in aanmerking voor steun.

Procedure

U kunt uw projectaanvraag beschrijven in de aanvraagtemplate voor een kmo-innovatieproject. U mag uw aanvraag in het Engels of het Nederlands opstellen. U kunt uw aanvraag per post opsturen.

Een kmo-haalbaarheidsstudie duurt maximaal 12 maanden. Per kalenderjaar kan elke kmo gesteund worden voor 2 kmo-haalbaarheidsstudies.

Bedrag

De subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie wordt berekend op basis van de aanvaardbare kosten.

  • Het basissteunpercentage bedraagt 50%.
  • De steun bedraagt maximaal 25.000 euro.
  • De begroting bedraagt minimaal 10.000 euro.

Onder bepaalde voorwaarden kan het plafond verhoogd worden tot 50.000 euro.