Subsidie voor de verwarringstechniek in de fruitteelt

De verwarringstechniek in de fruitteelt, die ook de feromoonverwarringstechniek wordt genoemd, wordt gebruikt bij de bestrijding van vooral de fruitmot en bladrollers. De maatregel heeft als doel het gebruik van insecticiden in de fruitteelt te verminderen.

Een groot deel van de gebruikte insecticiden in de fruitteelt gaat naar de bestrijding van de fruitmot en bladrollers. De biologische bestrijding van die schadeverwekkers door feromoonverwarring kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk doen dalen. Door de techniek zullen de insecten op termijn veel gemakkelijker onder controle gehouden kunnen worden, waardoor minder conventionele insecticiden ingezet moeten worden. Een vermindering van 2 tot 3 bespuitingen is realistisch als de techniek consequent wordt toegepast en als de omgevingsfactoren en weersomstandigheden gunstig zijn.

 

Voorwaarden

Op de website verneemt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Procedure

Bedrag

Voor het toepassen van de verwarringstechniek fruitteelt (VER) kunt u een jaarlijkse subsidie van maximaal 210 euro per hectare ontvangen.

Uitzonderingen

Sommige plattelandsmaatregelen mag u niet op eenzelfde perceel combineren. De mogelijke combinaties vindt u in bijlage 3 van de toelichting bij de verzamelaanvraag.