Subsidie voor de bedrijfseigen teelt van plantaardige eiwitbronnen (vlinderbloemigen)

Het gebruik van vlinderbloemigen, zoals klaver en luzerne, als eiwitleverancier in het silagevoeder is in Vlaanderen geen gangbare praktijk. Meestal wordt gebruik gemaakt van aangekocht hoogwaardig soja-eiwit. Toch is het perfect mogelijk om een gedeelte van de eiwitbehoefte op het bedrijf in te vullen door teelten als klaver, grasklaver of luzerne. Daardoor wordt de ruwvoederwinning in de Vlaamse veehouderij gediversifieerd en meer bedrijfsgebonden gemaakt.

De teelt van vlinderbloemigen heeft ook een aantal milieuvoordelen ten opzichte van de andere voedergewassen:

  • deze teelten eisen minder bemesting
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelten is uiterst beperkt
  • deze teelten zorgen voor een goede bodembedekking en zijn hierdoor weinig erosiegevoelig.

Voorwaarden

Procedure

Bedrag

De subsidie bedraagt jaarlijks 450 euro per hectare (600 euro voor voedererwten en veldbonen).

Uitzonderingen

Sommige plattelandsmaatregelen mag u niet op eenzelfde perceel combineren. De mogelijke combinaties vindt u in bijlage 3 van de toelichting bij de verzamelaanvraag.