Steun voor wetenschappelijke internationale samenwerking en contacten

Vlaamse onderzoekers en onderzoeksploegen krijgen middelen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) om de samenwerking met collega's in het buitenland logistiek en institutioneel te ondersteunen.

De internationale samenwerking wordt gestimuleerd door

  • de uitwisseling van onderzoekers
  • bilaterale overeenkomsten
  • internationale coördinatieacties: het FWO ondersteunt de algemene wetenschappelijke coördinatie en de administratie van internationale samenwerkingsverbanden (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf)
  • kredieten voor de organisatie van een wetenschappelijke bijeenkomst: het FWO geeft kredieten voor het organiseren van internationale congressen in België
  • kredieten voor de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap: coördinatie en nationale en internationale samenwerking inzake wetenschappelijk onderzoek op postdoctoraal niveau.

Meer informatie over de steun voor wetenschappelijke internationale samenwerking en contacten.

Procedure

Hou rekening met de uiterste indiendatum bij het indienen van de aanvraag.

Bedrag

Op voorwaarde dat de instelling (of instellingen) waaraan de aanvrager verbonden is, minimaal 25% van de totale kosten cofinanciert, kan de aanvrager maximaal een jaarlijks bedrag van 75.000 euro ontvangen voor een internationale coördinatieactie, en dat gedurende 3 jaar, eventueel verlengbaar.

Voor de organisatie van een wetenschappelijke bijeenkomst bedraagt het krediet maximaal 5.000 euro.

De kredieten voor de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap dekken de werkingskosten ten bedrage van 12.500 euro per jaar gedurende 5 jaar, eventueel verlengbaar.