Steun voor kmo's bij toepassing van milieu- en energievriendelijke technologie (PRODEM)

Met PRODEM (het promotie- en demonstratiecentrum voor milieu- en energievriendelijke technologie, stelt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) haar uitgebreide kennis ter beschikking van de Vlaamse kmo's (video VITO). Via PRODEM kunnen kmo's op een goedkope (gesubsidieerde) manier een beroep doen op het onderzoekscentrum VITO om milieu- of energietechnologieën te evalueren.

Ontwikkelaars van nieuwe milieu- en energietechnologieën kunnen hun nieuwe technologieën testen in een reële situatie. Eindgebruikers kunnen PRODEM gebruiken in hun zoektocht naar milieu- en energievriendelijke technologieën en in de toepassing ervan in hun bedrijfsvoering. Met haalbaarheidsstudies, laboratoriumprogramma's, onderzoek op proefschaal of tests in uw bedrijf gaat PRODEM op zoek naar de geschikte oplossing of investering voor uw specifieke situatie.

Voorwaarden

Alle Vlaamse bedrijven kunnen een beroep doen op de ervaring van VITO met milieu- en energietechnologie. Het cofinancieringsluik van PRODEM is evenwel voorbehouden aan kmo's (geen vzw's) die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

Procedure

Neem contact op met VITO. Een van de kmo-accountmanagers zal samen met u een concreet programma opstellen. Projecten beginnen soms al 2 weken na het initiële contact. Zo volgt een PRODEM-project het ritme van uw kmo.

Als kmo hoeft u zich niet bezig te houden met de procedure van de subsidieaanvraag: VITO neemt die administratieve taak volledig op zich.

Bedrag

Door de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt de kmo maar 34% van de totale projectkosten.