Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen om de les te kunnen volgen in de klas. Ze kunnen aangevraagd worden voor:

 • leerlingen met een handicap in het basisonderwijs of het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel
 • studenten of cursisten met een beperking in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en Brussel

De speciale onderwijsleermiddelen worden toegekend door de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (de Cel SOL) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

De speciale onderwijsleermiddelen die in aanmerking komen voor financiering zijn:

 • technische apparatuur (niet in het volwassenenonderwijs): wordt in de klas gebruikt om een leerling in staat te stellen de lessen te volgen, bv.
  • brailleleesregels, leesloepes (voor een visuele handicap)
  • aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke handicap)
 • omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal (voor een visuele of andere handicap):
  • naar braille
  • naar grootletterdruk
  • vergrotende kopieën van het lesmateriaal
 • doventolken (voor een auditieve handicap):
  • een aantal uren ondersteuning van een gebarentaaltolk
  • een aantal uren ondersteuning van een schrijftolk
 • kopieën van notities van medestudenten (voor een auditieve handicap)

Voorwaarden

Het moet gaan om gewoon onderwijs, niet om buitengewoon onderwijs.
Het moet gaan om een functiebeperking, niet om een leerstoornis.

Procedure

De aanvraag voor speciale onderwijsmiddelen gebeurt

 • in het basis- en secundair onderwijs via de directie van de school voor gewoon onderwijs
 • in het hoger onderwijs via de hogeschool of universiteit
 • in het volwassenenonderwijs via het centrum voor volwassenenonderwijs of het centrum voor basiseducatie.

Uitzonderingen

Hulpmiddelen die bijdragen tot een ruimere sociale integratie of didactische hulpmiddelen komen niet in aanmerking.