Samenstelling OCMW-Raad

De OCMW-raad (of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn) is complementair aan de gemeenteraad. De bevoegheden van de OCMW-raad worden door de wetgever aan haar toevertrouwd en hebben hoofdzakelijk een sociale inslag.

 

Op 03 januari 2019 werden volgende ocmw-raadsleden geïnstalleerd:

 

 

 

Voor N-VA (9 zetels):

 • Couck Jan (Vierde schepen)
 • De Coninck Inez (Eerste schepen)
 • De Pauw Willem
 • De Smedt Patrick (Voorzitter gemeente- en ocmw-raad)
 • Deleu Johan (Tweede schepen)
 • Van Buggenhout Els
 • Van Den Broeck Floris
 • Van Driessche Wouter (Vijfde schepen, voorzitter BCSD)
 • Verbesselt Linda

Voor Open VLD (8 zetels):

 • Beeckman Evelien
 • Beerens Albert (Burgemeester)
 • De Pauw Annelies
 • Engels William
 • Mortier Roland
 • Van De Velde Pierre
 • Van Gucht Els
 • Vermeir Joske (Derde schepen)

Voor CD&V (3 zetels):

 • Baeyens Jasper
 • Eenens Jeroen
 • Van Der Borght Lutgarde

Voor Inzet (2 zetels):

 • De Ridder Luc
 • De Vis Marijke

Voor Groen (1 zetel):

 • De Wel Bert

 

 


Contactinformatie