Samenstelling OCMW-Raad

De OCMW-raad (of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn) is complementair aan de gemeenteraad. De bevoegheden van de OCMW-raad worden door de wetgever aan haar toevertrouwd en hebben hoofdzakelijk een sociale inslag.

 

In Opwijk telt de OCMW-raad 23 raadsleden.

 

 

Voor N-VA (9 zetels)

 

Voor Open VLD (8 zetels)

 

Voor CD&V (3 zetels)

 

Voor Inzet (2 zetels)

 

Voor Groen (1 zetel)

De Wel Bert: E bert.dewel@opwijk.be

 


Contactinformatie