Registratie als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille

Om in het kader van de kmo-portefeuille diensten te kunnen verlenen aan kmo’s of zelfstandigen moet u als dienstverlener geregistreerd zijn. Om een geregistreerde dienstverlener te worden, moet een dienstverlenend bedrijf aantonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is.

Voorwaarden

Om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille geregistreerd te kunnen worden, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u hebt een ondernemingsnummer
 • u hebt een rekeningnummer in SEPA-formaat (IBAN-rekeningnummer met BIC-code)
 • u bent zelf geen auditbureau
 • voldoen aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille-norm, een geheel van criteria op basis waarvan de geschiktheid van de dienstverlener wordt beoordeeld zoals:
  • Duidelijkheid over welke activiteit u aanbiedt en welke niet
  • Bewijs van ervaring met de diensten die u verleent
  • Algemene vereisten zoals het inzetten van de juiste competenties, een relevant aantal gepresteerde uren of dagen
  • Klantentevredenheidspeiling
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit: de geldende regelgeving wordt nageleefd

Procedure

De registratieprocedure duurt 4 tot 6 weken en verloopt volgens volgende stappen:

 • U meldt zich aan als dienstverlener in de kmo-portefeuille via de knop Login Dienstverleners. Om toegang te krijgen tot het loket van de dienstverleners moet u over de juiste rechten beschikken.
 • Geef in de applicatie aan in welke dienst (opleiding of advies) u wenst actief te zijn als dienstverlener. U moet hier ook een 'verklaring op eer' afleggen, die u kunt doormailen naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be. Per dienst waarvoor u zich wilt registreren, moet u online een registratieaanvraag indienen. Per online aanvraag moet u een verklaring op eer ondertekenen, die u aan de dienst moet bezorgen.
 • Om geregistreerd te worden volgens de kmo-portefeuille-norm moet u als dienstverlener een audit doorlopen bij een van de erkende auditbureaus. U moet zelf een auditbureau contacteren. Er is een audit voor:
  • Opleiding (eenmalige registratie voor alle soorten opleiding, geen registratie per soort opleiding)
  • Advies
  • Combinatie opleiding en advies (mogelijk in 1 audit)

Bij een geslaagde audit stelt de auditor vast dat u als dienstverlener voldoet aan de norm. Het auditbureau bezorgt het auditrapport aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het overhandigen van het auditrapport neemt ongeveer 4 weken in beslag.

 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen registreert op basis van dat auditrapport de dienstverlener voor een periode van 5 jaar en bezorgt de dienstverlener het attest van registratie.

Voorwaardelijke registratie

Een beginnende dienstverlener die nog geen nuttige ervaring en feedback van kmo-portefuille-gebruikers kan bewijzen, kan een voorlopige registratie van twee jaar krijgen na het doorlopen van een audit. Na twee jaar wordt dan op basis van de opgedane ervaring door het auditbureau nagegaan of de registratie tot vijf jaar kan worden verlengd.

Verlenging van de registratie

Als de registratie is verstreken, moet u opnieuw een registratie aanvragen en dus opnieuw de volledige procedure doorlopen. Het is dus aan te raden dat u tijdig uw registratie laat verlengen. Het registratienummer dat u krijgt bij uw eerste registratie kunt u behouden wanneer u uw registratie laat verlengen.

Bedrag

Er is geen standaardprijs voor een audit, er wordt wel gewerkt met een standaarduurprijs van 150 euro.

Uitzonderingen

Publieke dienstverleners (zoals onderwijsinstellingen) moeten geen audit doorlopen.