Premie voor superisolerend glas

De premie voor superisolerend glas geldt voor de installatie van isolerend glas en raamprofielen.

Voorwaarden

 • Woningen en appartementen komen in aanmerking.
 • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen.
 • Het superisolerende glas moet geplaatst door een erkend aannemer.
 • Aan beide afzonderlijke U-waarden van zowel beglazing als raamprofielen moet voldaan worden:
  • voor de beglazing maximum 0,7
  • voor de raamprofielen maximum 2,2
 • De premie is niet van toepassing voor veranda’s.

Procedure

Premieaanvraag moet gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Aanvraag tot subsidie kan ingediend worden tot 1 jaar na factuurdatum.

Meebrengen

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van de factuur voor het plaatsen van superisolerend glas + raamkader (geen offerte) waarop de beide U-waarden afzonderlijk vermeld staan
 • een attest van de installateur.