Premie voor het installeren van een roetfilter in oudere dieselwagens

De Vlaamse overheid geeft een premie aan voertuigeigenaars die een half-open roetfilter installeren in een bestaande oudere dieselauto of dieselbestelwagen van milieuklasse Euro 3 en Euro 4.

Een half-open roetfilter houdt 30 tot 50% van de roetuitstoot tegen en beperkt zo de schadelijke uitstoot van fijn stof. Op www.roetfilterpremie.be vindt u meer informatie over roetfilters.

Voorwaarden

De premie kan aangevraagd worden door iedereen die:

 • eigenaar is van een dieselwagen en
 • in Vlaanderen gedomicilieerd is. 

Bedrijven die hun exploitatiezetel in Vlaanderen hebben komen ook in aanmerking.

Welke voertuigen?

De premie wordt toegekend bij de installatie van een half-open roetfilter
in personenwagens of bestelwagens:

 • met een dieselmotor van milieuklasse Euro 3 of Euro 4 (staat op het roze inschrijvingsbewijs)
 • én met een eerste inschrijvingsdatum voor 3 september 2010.

Zowel privéwagens, bedrijfswagens als leasingwagens komen in aanmerking. Ook meerdere dieselwagens van éénzelfde eigenaar komen in aanmerking.

Komen niet in aanmerking:

 • nieuwe wagens, omdat die al vanuit de fabriek met gesloten roetfilters zijn uitgerust
 • kampeerwagens
 • wagens met dieselmotor van milieuklasse Euro 2.

Welke roetfilter?

 • De premie wordt enkel gegeven voor de installatie van een half-open roetfilter. De premie geldt dus niet voor de vervanging van een gesloten roetfilter.
 • De filter moet gevalideerd zijn.
 • De filter mag aangekocht zijn in het buitenland.

Installatie en keuring

Er zijn geen voorwaarden over wie de roetfilter mag plaatsen.

 • U kunt de installatie zelf doen: u moet dan zelf een montage-attest opmaken volgens dit model.
 • Een garagist of installateur kan de installatie doen en bezorgt u een montage-attest. Deze garagist mag in het buitenland gevestigd zijn.

Vervolgens moet de installatie van de filter gekeurd worden door een autokeuringsstation, dit binnen 2 jaar na de montage.

Termijn premieaanvraag

Uw premieaanvraag moet ingediend zijn binnen de 3 maanden na de plaatsing van de roetfilter.

Procedure

Het aanvraagformulier

 • Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en voeg alle bewijsdocumenten toe die vermeld staan op het formulier. U hebt onder meer een kopie van het validatieverslag van de roetfilter nodig.
  U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij 'Publicaties' op deze pagina onderaan.
 • Mail het aanvraagformulier met alle nodige bewijsdocumenten naar lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be of verstuur het naar het adres dat vermeld staat op het aanvraagformulier.

Termijn van de aanvraag

U moet uw premie aanvragen binnen de 3 maanden na de plaatsing van de roetfilter.

 • U kunt de premieaanvraag indienen en pas daarna de installatie van de filter laten keuren door het autokeuringsstation. Maar let op: als het attest van de keuring niet binnen is 2 jaar na de installatie, zal de administratie de uitbetaalde premie terugvorderen.
 • De poststempel op de aanvraag geldt als ontvangstdatum.

Uitbetaling van de premie

 • Ten laatste 2 maanden na de indiening van uw premieaanvraag krijgt u een bericht over de beslissing per mail (of per post als u geen e-mailadres hebt vermeld op het aanvraagformulier). 
 • Bij een positieve beslissing krijgt u de premie meteen uitbetaald.

Bedrag

Voor de eigenaar van de wagen bedraagt de premie de totale installatiekost van de roetfilter, met een maximum van 600 euro. De totale installatiekost bestaat uit:

 • de kostprijs van de filter
 • kost van de plaatsing (installatie, montage)
 • en de kosten van de keuring, maar enkel als de keuring direct na de montage gebeurt.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor, zoals gewijzigd door het BVR van 9 juli 2010 (BS 3-9-2010).